Psychotherapie

Psychotherapie in de vorm van vrijblijvende gesprekssessies. Cliëntgericht een cognitieve gedragsverandering bereiken. Kort gezegd komt het erop neer dat, door regelmatige gesprekken, een bewustmakingsproces op gang gebracht wordt waardoor iemand zichzelf beter leert kennen.

Vicieuze cirkels waarbij iemand telkens in gedrag vervalt waarbij hij/zij zich niet goed voelt en waardoor het echte zelf niet aan bod komt, kunnen worden doorbroken door het verband te gaan leggen met gedragspatronen die in de kinderjaren werden aangeleerd. Verdriet, woede en angsten kunnen op deze manier een uitlaatklep krijgen en uiteindelijk verwerkt worden waardoor er ruimte vrijkomt om zichzelf tenvolle te ontwikkelen.


Ruth groeide op in een gezin waar vader een zelfstandig schilder-en decoratiebedrijf voor etalages van winkels en beurzen had en moeder een gezins-en bejaardenhelpster was. Beide ouders zijn tevens kunstschilders.

Ruth besloot maatschappelijk assistent te worden en volgde de richting ‘casework’ individueel maatschappelijk werk.  Psychologie en instellingen waren de  hoofdvakken.  Ze werkte  een tiental jaar in de sociale sector. (O.a. in een vluchthuis voor mishandelde vrouwen, in een vzw BGMK een belangenverdediging voor gescheiden mannen en hun kinderen, in 2 crisisopvangcentra in NL. en in een MPI. In die periode ging ze ook een aantal jaren in psychoanalyse om zichzelf en vooral ook de techniek te leren kennen.

Het creatieve in Ruth begon zich te manifesteren in bijscholingen in de bouw als huisschilder en tegelzetter en verdere bijscholingen in oude schildersstechnieken en ornamentiekrestauratie waarbij ze haar huidige man Peter leerde kennen.
Naast het helpen van Peter bij de restauraties  is therapie geven een heel bevredigende aanvulling.

 RUTH VAN BELLE


Psychotherapeute 


Gesprektherapie aan jongeren en volwassenen.
CognItieve gedragstherapie

Melkerijstraat 72 
Gent

Gsm. 0477/36.43.23
Vaste tel. 09/336.31.48

ruth.van.belle@telenet.be